ĐƯỜNG QUỐC GIA VEN BIỂN CỬA LÒ NGHỆ AN

ĐƯỜNG QUỐC GIA VEN BIỂN CỬA LÒ

⛔️ Cửa Lò có Biến ⛔️

ĐƯỜNG QUỐC GIA VEN BIỂN CỬA LÒ
ĐƯỜNG QUỐC GIA VEN BIỂN CỬA LÒ
KHỞI CÔNG ĐƯỜNG QUỐC GIA VEN BIỂN CỬA LÒ
ĐƯỜNG QUỐC GIA VEN BIỂN CỬA LÒ


Chính thức khởi công đường VEN BIỂN QUỐC GIA. Kết nối 27 tỉnh ven Biển.
Là dự án đầu tiên gồm 4 bộ thống nhất triển khai: Bộ kế hoạch đầu tư – Bộ giao thông vận tải – Bộ tài nguyên môi trường – Bộ tài chính cùng triển khai dự án. Đất cửa lò lại tăng

Phan Thông BĐS [25-07-2020 11_15]

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 (1 Review)

Có thể bạn quan tâm