Chi tiết 25 dự án trọng điểm được UBND thành phố Vinh mời gọi đầu tư

Chi tiết 25 dự án trọng điểm được UBND thành phố Vinh mời gọi đầu tư

UBND thành phố Vinh vừa công bố danh mục 25 dự án đầu tư trọng điểm mời gọi các nhà đầu tư để...