Đổi đời từ 500 triệu đầu tư đất ở quê

Đổi đời từ 500 triệu đầu tư đất ở quê

"Nhờ thay đổi kế hoạch, sau ba năm mua một mảnh đất ở quê giờ đây vợ chồng tôi đã có đủ tiền...