Cửa Hội “bứt phá” mạnh mẽ. Đang dần đổi mới với nhiều công trình trọng điểm đang dần hoàn thành

Cửa Hội “bứt phá” mạnh mẽ. Đang dần đổi mới với nhiều công trình trọng điểm đang dần hoàn thành

Khởi công xây dựng từ tháng 2/2019, cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông Lam - công trình có ý nghĩa quan...