Thị xã Hoàng Mai hướng tới đô thị du lịch biển

Thị xã Hoàng Mai hướng tới đô thị du lịch biển

Những năm gần đây, kinh tế xã hội của Hoàng Mai đã có những bước tăng trưởng khá, tốc độ đô...