Nhiều quy hoạch quan trọng của Nghệ An được phê duyệt

Nhiều quy hoạch quan trọng của Nghệ An được phê duyệt

Xác định công tác quy hoạch luôn phải đi trước một bước, Nghệ An đã làm rất tốt công tác này...
Hiệp hội bất động sản Nghệ An trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội bất động sản Việt Nam

Hiệp hội bất động sản Nghệ An trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội bất động sản Việt Nam

Ngày 12/7, Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An tổ chức lễ “Công bố quyết định công nhận Hiệp...
Nghệ An thu hút 233 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 54 nghìn tỷ đồng

Nghệ An thu hút 233 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 54 nghìn tỷ đồng

Giai đoạn 2016 - 2020, các khu công nghiệp ở Nghệ An đã thu hút được 233 dự án đầu tư với tổng vốn...