Kỳ ảo cầu Cửa Hội trước thời khắc hợp long

Kỳ ảo cầu Cửa Hội trước thời khắc hợp long

Bình minh trên công trường thi công cầu Cửa Hội. Ảnh: Đặng Thiện Chân Cầu Cửa Hội bắc qua sông...