Nghệ An: Sẽ có thêm đường nối QL.46 với Cửa Hội

Nghệ An: Sẽ có thêm đường nối QL.46 với Cửa Hội

Theo phê duyệt, đoạn đường này có chiều dài tuyến là 7,5 km. Điểm đầu giao với QL.46 huyện Nghi...