Thành phố Vinh chú trọng mũi thương mại dịch vụ gắn du lịch

Thành phố Vinh chú trọng mũi thương mại dịch vụ gắn du lịch

Thương mại dịch vụ, du lịch được xác định là những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn thúc đẩy và tác...
TP Vinh: Hơn 79.000 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng

TP Vinh: Hơn 79.000 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng

Đó là con số huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng trong nhiệm kỳ qua ở thành phố Vinh....