Giới thượng lưu sẵn sàng chi trả, BĐS hạng sang nắm bắt cơ hội ra sao?

Giới thượng lưu sẵn sàng chi trả, BĐS hạng sang nắm bắt cơ hội ra sao?

Sự gia tăng của giới siêu giàu và khả năng sẵn sàng chi trả đã mở ra cơ hội lớn cho phân khúc BĐS...