Bổ sung hơn 23.000 tỷ từ ngân sách làm 3 đoạn cao tốc Bắc – Nam

Bổ sung hơn 23.000 tỷ từ ngân sách làm 3 đoạn cao tốc Bắc – Nam

Sáng 19/6, 443 đại biểu Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết chuyển đổi phương đầu tư một...