Quy hoạch, xây dựng Công viên Trung tâm thành ‘điểm nhấn’ của TP. Vinh

Quy hoạch, xây dựng Công viên Trung tâm thành ‘điểm nhấn’ của TP. Vinh

Công viên Trung tâm thành phố Vinh với tính chất chức năng là nơi vui chơi, giải trí cho mọi tầng lớp...