Hướng đi mới cho du lịch Cửa Lò 2020

Hướng đi mới cho du lịch Cửa Lò 2020

Để chuẩn bị cho năm du lịch 2020, Thị xã đã chủ động chỉ đạo triển khai các kế hoạch của các...