ĐẠI LỘ 72M VINH- CƯA LÒ, CÓ ĐIỂM GÌ THU HÚT KHÁCH ĐẦU TƯ

ĐẠI LỘ 72M VINH- CƯA LÒ, CÓ ĐIỂM GÌ THU HÚT KHÁCH ĐẦU TƯ

Ngay từ khi bản quy hoạch tuyến đường này được công bố đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các...