Thành phố Vinh yêu cầu doanh nghiệp thi công làm lại cột đèn trang trí bị hỏng sau dông lốc

Thành phố Vinh yêu cầu doanh nghiệp thi công làm lại cột đèn trang trí bị hỏng sau dông lốc

 Lực lượng chức năng của TP. Vinh đã đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân gãy, đổ của hàng...