Tập trung nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu kinh tế Hà Tĩnh

Tập trung nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu kinh tế Hà Tĩnh

Tham gia thảo luận, các đại biểu cho rằng, khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, ảnh...