Kích cầu du lịch hậu Covid-19: Không chỉ cần sôi động ban ngày mà phải rực rỡ về đêm!

Kích cầu du lịch hậu Covid-19: Không chỉ cần sôi động ban ngày mà phải rực rỡ về đêm!

Đây là nhận định của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế...