Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...