Đại lộ 72M hoàn thành tuyến đường của xã nào sẽ đắt giá nhất?

Đại lộ 72M hoàn thành tuyến đường của xã nào sẽ đắt giá nhất?

Đại Lộ Vinh – Cửa Lò có chiều dài 10,8 km, trong đó TP. Vinh 3,4 km, Nghi Lộc 4,8 km và Thị xã Cửa Lò...