Nghệ An sẽ có thêm nhiều cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Nghệ An sẽ có thêm nhiều cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại Hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận...