Nhiều công trình trọng điểm ở Nghệ An có tiến độ giải ngân khá

Nhiều công trình trọng điểm ở Nghệ An có tiến độ giải ngân khá

Tính đến tháng 8/2020, tiến độ giải ngân một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ...