Xây dựng đô thị Cửa Lò là điểm sáng du lịch trong cả nước

Xây dựng đô thị Cửa Lò là điểm sáng du lịch trong cả nước

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 –...