Xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc – Nam

Chiều 1/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự...