Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam trong tháng 9

Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam trong tháng 9

Do một số hộ dân còn phân vân về giá đền bù đất và tài sản nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ...
Dự án cao tốc Bắc – Nam: Ngân sách sẽ rót hơn 78 nghìn tỷ đồng

Dự án cao tốc Bắc – Nam: Ngân sách sẽ rót hơn 78 nghìn tỷ đồng

Ngày 19/6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua chủ trương chuyển đổi phương thức...