Sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng thi công dự án đường Vinh – Cửa Lò

Sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng thi công dự án đường Vinh – Cửa Lò

Tại cuộc làm việc tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường giao...