Giao dịch BĐS luôn là kênh đầu tư tốt dù dịch Covid-19 bùng phát

Giao dịch BĐS luôn là kênh đầu tư tốt dù dịch Covid-19 bùng phát

Trong Quý I/2020, các sàn giao dịch bất động sản chịu tác động, ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch,...