Nghệ An phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm

Nghệ An phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm

 Đó là thông tin được Nghệ An chuyển tải tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các nhiệm...