Việt Nam là điểm đến lý tưởng sau đại dịch, bất động sản du lịch “lột xác”

Việt Nam là điểm đến lý tưởng sau đại dịch, bất động sản du lịch “lột xác”

Nhờ kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, hình ảnh Việt Nam là một điểm đến an toàn, chi phí du lịch...