Hà Tĩnh muốn đầu tư sớm cảng hàng không quốc tế

Hà Tĩnh muốn đầu tư sớm cảng hàng không quốc tế

Cảng hàng không quốc tế Hà Tĩnh dự kiến xây dựng tại các xã Thạch Văn (huyện Thạch Hà), và xã...
Hà Tĩnh – tâm điểm mới của thị trường bất động sản

Hà Tĩnh – tâm điểm mới của thị trường bất động sản

Quỹ đất rộng, tiềm năng phát triển to lớn, chính sách mời gọi hấp dẫn… là những lợi thế...