Quyết tâm xây dựng Huyện Nghi Lộc thành trọng điểm phát triển kinh tế của Tỉnh

Quyết tâm xây dựng Huyện Nghi Lộc thành trọng điểm phát triển kinh tế của Tỉnh

P.V: Thưa đồng chí Bí thư, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Nghi Lộc đã có nhiều đổi...