Nhà đầu tư tìm gom đất, chờ cơ hội tăng giá sau dịch

Nhà đầu tư tìm gom đất, chờ cơ hội tăng giá sau dịch

Với nhiều nhà đầu tư, sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 lại trở thành cơ hội vàng để săn...