Ngày 15/10 sẽ thông cầu Cửa Hội nối Nghệ An – Hà Tĩnh

Ngày 15/10 sẽ thông cầu Cửa Hội nối Nghệ An – Hà Tĩnh

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án 6 đẩy nhanh...