Nghệ An thu hút 233 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 54 nghìn tỷ đồng

Nghệ An thu hút 233 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 54 nghìn tỷ đồng

Giai đoạn 2016 - 2020, các khu công nghiệp ở Nghệ An đã thu hút được 233 dự án đầu tư với tổng vốn...