Nhiều quy hoạch quan trọng của Nghệ An được phê duyệt

Nhiều quy hoạch quan trọng của Nghệ An được phê duyệt

Xác định công tác quy hoạch luôn phải đi trước một bước, Nghệ An đã làm rất tốt công tác này...
Xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong tốp III huyện đứng đầu của Tỉnh Nghệ An

Xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong tốp III huyện đứng đầu của Tỉnh Nghệ An

Từ xa xưa vùng đất này đã nổi danh cả nước bởi tinh thần can trường không chịu khuất phục khó...
Nghệ An phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm

Nghệ An phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm

 Đó là thông tin được Nghệ An chuyển tải tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các nhiệm...
Nghệ An thu hút 233 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 54 nghìn tỷ đồng

Nghệ An thu hút 233 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 54 nghìn tỷ đồng

Giai đoạn 2016 - 2020, các khu công nghiệp ở Nghệ An đã thu hút được 233 dự án đầu tư với tổng vốn...
Nghệ An phấn đấu thu hút 20.000 tỷ đồng đầu tư vào các dự án

Nghệ An phấn đấu thu hút 20.000 tỷ đồng đầu tư vào các dự án

Năm 2020, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu thu hút được khoảng 100 dự án với số vốn đăng ký từ 15.000 -...