Vì sao người dân TP.Vinh đổ xô đi mua đất nền Nghi Phong , Nghi Lộc.

Vì sao người dân TP.Vinh đổ xô đi mua đất nền Nghi Phong , Nghi Lộc.

ĐẤT NGHI PHONG - TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VEN ĐẠI LỘ 72 MÉT  Nghi Phong là xã vùng đệm của Thành Phố...