Những chuyển động của phân khúc BĐS đang có nhiều lợi thế nhất trên thị trường

Những chuyển động của phân khúc BĐS đang có nhiều lợi thế nhất trên thị trường

Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có khoảng 326 khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lạp, với tỉ...