Phố thương mại Saigon West Broadway; lý tưởng an cư – đầu tư xứng tầm

Phố thương mại Saigon West Broadway; lý tưởng an cư – đầu tư xứng tầm

Sau khi chính thức công bố thông tin vào đầu tháng 5/2020, dự án Phố thương mại SaiGon West Broadway đang...