Xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong tốp III huyện đứng đầu của Tỉnh Nghệ An

Xây dựng Quỳnh Lưu nằm trong tốp III huyện đứng đầu của Tỉnh Nghệ An

Từ xa xưa vùng đất này đã nổi danh cả nước bởi tinh thần can trường không chịu khuất phục khó...