Thành phố Vinh sẽ đấu giá 4 khu đất mới

Thành phố Vinh sẽ đấu giá 4 khu đất mới

Thành phố Vinh cho biết sẽ đấu giá 4 khu đất mới với tổng diện tích hơn 20ha trong thời gian tới...