130 năm ngày sinh Bác Hồ: khát vọng Việt Nam hùng cường và sứ mệnh doanh nhân

130 năm ngày sinh Bác Hồ: khát vọng Việt Nam hùng cường và sứ mệnh doanh nhân

Chỉ ba ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong bức...