“Sốt” Cửa Lò đầu tư gần 41 tỷ thay màu mới cho du lịch 2020

“Sốt” Cửa Lò đầu tư gần 41 tỷ thay màu mới cho du lịch 2020

Do ảnh hưởng dịch bệnh, nên không tổ chức Lễ hội khai mạc du lịch Cửa Lò như hằng năm. Nhưng T.Xã...