XÂY DỰNG THỊ XÃ THÁI HÒA THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI 3 , TRUNG TÂM VÙNG TÂY BẮC

XÂY DỰNG THỊ XÃ THÁI HÒA THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI 3 , TRUNG TÂM VÙNG TÂY BẮC

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa trả lời phỏng...