Tòa nhà tháp đôi Dầu khí Nghệ An – một kiến trúc ấn tượng tại Bắc Trung Bộ

Tòa nhà tháp đôi Dầu khí Nghệ An – một kiến trúc ấn tượng tại Bắc Trung Bộ

Thành công với dự án trọng điểm là Tòa nhà tháp đôi Dầu khí Nghệ An tại đường Quang Trung (TP. Vinh)...