Xây dựng TP Vinh, thị xã Cửa Lò thành trung tâm thương mại của vùng Bắc Trung Bộ

Xây dựng TP Vinh, thị xã Cửa Lò thành trung tâm thương mại của vùng Bắc Trung Bộ

Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn...