Thành phố Vinh – Những điểm nhấn tạo nên sức hút nhà đầu tư

Thành phố Vinh – Những điểm nhấn tạo nên sức hút nhà đầu tư

Sau cao điểm dịch Covid-19, những tháng cuối năm 2020 thị trường bất động sản được nhận định là...