Dự kiến đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam qua Diễn Châu hơn 1.100 tỷ đồng

Dự kiến đền bù giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam qua Diễn Châu hơn 1.100 tỷ đồng

Cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An dài 87,84 km, trong đó qua huyện Diễn Châu gần 27 km trải dài trên 12 xã và...