Sẽ tổ chức bảo vệ thi công giải phóng mặt bằng tuyến đường Vinh – Cửa Lò

Sẽ tổ chức bảo vệ thi công giải phóng mặt bằng tuyến đường Vinh – Cửa Lò

Tuyến đường Vinh - Cửa Lò Để đảm bảo tiến độ thi công tuyến đường Vinh - Cửa Lò, UBND Thành...