Đại gia địa ốc âm thầm “chơi lớn” ở thành phố này, giá đất bật tăng

Đại gia địa ốc âm thầm “chơi lớn” ở thành phố này, giá đất bật tăng

TP Móng Cái trong những năm gần đây thu hút được sự quan tâm từ các đại gia địa ốc, nhất là từ...