Vingroup đề xuất làm khu sinh thái Vinpearl Safari ở Quảng Ninh

Vingroup đề xuất làm khu sinh thái Vinpearl Safari ở Quảng Ninh

Sau Phú Quốc, Tập đoàn Vingroup đề xuất địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch Dự án khu bảo tồn...