Xây dựng phường Cửa Nam thành điểm nhấn cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Vinh

Xây dựng phường Cửa Nam thành điểm nhấn cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Vinh

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND...